• Leverans: 1-3 dagar | E-post: kundservice@plantigo.se

     

0

Personuppgiftspolicy

Senast uppdaterad: 2024-03-14

Denna personuppgiftspolicy gäller för insamling av information via webbutiken Plantigo.se.

Genom att använda webbplatsen Plantigo.se samtycker du till vår personuppgiftspolicy och att Plantigo behandlar dina personuppgifter i enighet med denna.

Grundläggande principer

Plantigo förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. För att du bättre skall kunna förstå hur vi behandlar information om dig redovisar vi nedan våra principer för behandling av personuppgifter.

Insamling av information

Plantigo erbjuder dig möjlighet att via vår webbplats beställa produkter, göra förfrågningar eller registrera dig för att ta del av olika typer av material som till exempel vårt nyhetsbrev. När du registrerar dig som kund eller lägger en beställning på Plantigo.se ger du oss dina kontaktuppgifter och övrig information som är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla det avtal som vi ingår i samband med ditt köp. Vi får också information om vad du beställt samt vilket betalsätt du valt.

Plantigo håller reda på hur du navigerar på Plantigo.se, de sidor du besöker och andra aktiviteter i denna webbutik för att avgöra vilka delar av butiken som är mest populära. För att kunna öka servicegraden samlar Plantigo även in viss information om ditt operativsystem när du besöker webbutiken. Denna information kan inkludera: Din IP-adress, typ av webbläsare, domännamn, antal besök, sökningar och referenser från andra webbplatser. Informationen används till att skapa statistik angående användningen av webbutiken.

Cookies

På Plantigo.se används cookies för de inställningar och val du gör i butiken så vi kan föra statistik för att förbättra och göra butiken mer kundvänlig. Ingen personlig information om dig lagras i cookies hos oss. Detaljerad information om cookies och hur de används på plantigo.se kan du läsa här.

Skydd av dina personuppgifter

Plantigo skyddar dina personuppgifter från obehörig åtkomst genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. För åtkomst till ditt konto krävs ett personligt lösenord. Du ansvarar för hemlighållande av ditt lösenord. Lämna aldrig ut information om lösenord till någon annan person. Tänk på att alltid logga ut från ditt konto när du avslutar användandet av Plantigo.se. På detta sätt hindrar du obehöriga att använda sig av ditt konto. Om du delar dator med någon annan bör du alltid logga ut ur datorn när du lämnar den.

För att göra kort- och fakturaköp via nätbutiken så säkra som möjligt samarbetar Plantigo med Svea Bank AB (publ). Svea är ett av Finansinspektionen auktoriserat kreditmarknadsföretag. Inga kortuppgifter såsom kortnummer eller CVC-kod sparas i våra system utan enbart hos Svea för att behandla ditt kortköp.

Användning av informationen

Plantigo samlar in och använder dina personuppgifter för att driva webbutiken Plantigo.se och för att leverera de tjänster som du har efterfrågat. Till exempel använder vi din e-postadress för att sända servicerelaterade meddelanden till dig. Detta kan vara nyhetsbrev som du har efterfrågat. Enligt vad som beskrivs nedan kan du själv välja om du vill eller inte vill erhålla nyhetsbrev.

Vissa servicerelaterade meddelanden såsom information om orderstatus, betalning, byte av lösenord etc. anses utgöra en väsentlig del av tjänsten.

Plantigo.se samlar in ditt personnummer i de fall du uppger det i kassan (ej obligatoriskt). Väljer du att betala med Svea faktura, delbetalning eller kontobetalning måste personnummer uppges.

Geografisk lokalisering används endast i statistiksyfte.

Med undantag för vad som anges nedan kommer de personuppgifter som du lämnar på denna webbplats inte att vidarebefordras utanför Plantigo och närstående bolag utan ditt tillstånd. Webbplatsen Plantigo.se kan komma att lämna ut dina personuppgifter om lagen så kräver, eller för att försvara rättigheter eller egendom tillhörande Plantigo och webbutiken Plantigo.se.

Laglig grund och berättigande intressen för personuppgiftsbehandling

Plantigo behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra det avtal vi ingår när du som kund exempelvis gör ett köp hos oss eller när du kontaktar vår kundservice. Vid nämnda tillfällen när dina personuppgifter behandlas av oss, utgörs den lagliga grunden till personuppgiftsbehandlingen av ett legitimt intresse, dvs. att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt vårt avtal.

Om Plantigo vill behandla dina personuppgifter för ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt uttryckliga samtycke, kommer vi att inhämta sådant samtycke i förväg. Sådan behandling är exempelvis insamling och användande av din mailadress för marknadsföringssyften. Vid sådant tillfälle har du naturligtvis möjlighet att avböja sådan behandling, i vilket fall vi inte kommer behandla dina personuppgifter för efterfrågat ändamål.

Lagring av dina personuppgifter

De personuppgifter som vi samlar in lagras inom EU/EES av oss och anlitade personuppgiftsbiträden, såsom våra leverantörer för IT- och logistiktjänster och kommer inte att överföras eller behandlas i något land utanför EU/EES.

Plantigo är ansvariga för att ha tekniska lösningar som säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett säkert sätt.

Dina rättigheter

Vi svarar på din begäran avseende någon av dina rättigheter så snart som möjligt men senast inom en månad. Du har i enlighet med vad som följer av tillämplig personuppgiftslagstiftning rätt till följande:

Rätt att ta del av personuppgifter

Du har när som helst rätt att få tillgång till dina personuppgifter som behandlas av oss.

Rätt att få personuppgifter rättade

Du har rätt att få personuppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande rättade utan dröjsmål.

Rätt att bli glömd

Du har rätt att få dina personuppgifter som vi behandlar raderade om personuppgifterna behandlas med ditt samtycke som grund eller om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för uppfyllande av vårt avtal.

Rätt till begränsning av personuppgifter

Du har rätt att få behandlingen av dina personuppgifter begränsad enligt dina önskemål om personuppgifterna behandlas med ditt samtycke som grund eller om begränsningen kan göras utan att detta påverkar uppfyllandet av vårt avtal.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt till dataportabilitet, vilket innebär att du kan begära att dina personuppgifter flyttas över till en annan personuppgiftsansvarig, om detta är tekniskt möjligt.

Rätt att invända mot hur dina personuppgifter behandlas

Du har rätt att invända mot hur dina personuppgifter behandlas om grunden för personuppgiftsbehandlingen är ditt samtycke (t.ex. när vi inhämtat din mailadress med ditt samtycke).

Klagomål

Du har när som helst rätt att lämna ett klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Anlitande av personuppgiftsbiträden

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av någon av Plantigo's personuppgiftsbiträden. Personuppgiftsbiträden är aktörer som vi kan använda oss av för exempelvis marknadsföring och betalningstjänster. Vid anlitande av personuppgiftsbiträden ingår Plantigo ett särskilt avtal med varje personuppgiftsbiträde där det föreskrivs att personuppgiftsbiträdet har samma skyldigheter avseende behandlingen av personuppgifter som Plantigo har enligt denna Personuppgiftspolicy. På detta sätt säkerställer vi att dina personuppgifter behandlas säkert och korrekt. Gentemot dig som kund är vi fortsatt ansvariga för att dina rättigheter avseende personuppgifter uppfylls, även om vi har anlitat ett personuppgiftsbiträde.

Så länge sparas personuppgifterna

Vi sparar personuppgifterna så länge som det behövs för de ändamål de samlades in eller så länge som det krävs enligt lagar eller andra författningar.

Köp och orderhistorik sparas så länge som vi är skyldiga att göra det för att följa krav enligt lag.

Kundtjänstuppgifter relaterade till köp och reklamationer sparas så länge som vi är skyldiga att göra det för att följa krav enligt lag. Kommunikation med vår kundservice som vi inte måste spara för att följa krav i lag raderas efter 18 månader.

Vi sparar all data som skickas till oss genom kontaktformuläret i webbutiken under 30 dagar för att säkerställa att kontaktförfrågningar inte ska försvinna vid eventuella störningar i t.ex. vår mailserver. All inskickad data i kontaktformuläret är tillgänglig även för vår leverantör Vendre (Optimizers Nordic AB) under perioden.

Uppgifter för nyhetsbrev sparas till dess du begär att inte längre få del av dessa.

Information om hur du navigerar på vår sajt och hur du hittar till oss samlar vi in via Google Analytics och Google Search Console, den datan sparas sedan i max 26 månader.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen GDPR är:

Store 1 Logistik AB (org.nr. 556988-1591)
Plantigo.se
Industrivägen 8
518 31 SANDARED

Nyhetsbrev

När det gäller vårt nyhetsbrev anses du ge ditt samtycke till att vi sparar din e-postadress då du frivilligt anmäler dig till nyhetsbrevet genom uppgivande av din e-postadress.

Du har när som helst möjlighet att ta tillbaka ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter och du har även rätt att när som helst avanmäla dig från nyhetsbrevet. Om du inte längre vill prenumerera på vårt nyhetsbrev kan avsluta din prenumeration via länken "Avregistrera" längst ner i vårt nyhetsbrev eller skicka ett meddelande till oss så tar vi bort dig från våra utskick.

Byte av e-postadress eller lösenord

Om du byter e-postadress eller vill byta lösenord, logga in på Mitt konto med din gamla e-postadress och uppdatera dina uppgifter.

Missbruk av ditt användarkonto

Vid försök till missbruk av tjänster på plantigo.se eller bedrägeri, förbehåller sig Plantigo rätten att neka användare tillgång till webbplatsen Plantigo.se och de tjänster som tillhandahålls.

Länkar till andra webbplatser

Notera att länkar som finns i Plantigo’s webbutik till andra webbplatser kan medföra att du besöker andra sidor som innehåller andra regler för integritetsskydd än hos oss.

Ändringar av personuppgiftspolicyn

Denna policy kan uppdateras av Plantigo. Du ser när policyn senast uppdaterades genom datumet för "senast uppdaterad" högst upp på denna sida. Om det sker väsentliga förändringar i denna policy kommer Plantigo att meddela dig genom att placera ett tydligt meddelande i webbutiken och/eller via e-mail. Vi rekommenderar att du läser igenom denna policy för att hålla dig informerad om hur Plantigo behandlar dina personuppgifter.

Kontaktuppgifter

E-mail: kundservice@plantigo.se

Telefon: 033-400 60 60